astebo fabrik made in austria - in use worldwide
Iso 9001:2015

ISO 31000:2018

ISO 31000: 2018 je norma ISO, která se zabývá řízením rizik. Standard definuje pokyny, které popisují zvládání rizik v organizaci. Konkrétní použití těchto pokynů lze přizpůsobit pro každou společnost v jejím konkrétním prostředí. Standard poskytuje velmi obecný přístup, který není odvětvový ani odvětvový a zároveň použitelný pro jakýkoli typ rizika. Standard lze navíc použít během celého životního cyklu společnosti a lze jej implementovat na všech úrovních společnosti a v rozhodovacím procesu.

  • Akreditátor: WIFI Rakouské obchodní komory
  • Datum: říjen 2018
  • Platí do: května 2021
  • Osvědčení: zobrazit zde

 

Získejte nabídku

Style Selector

Layout Style

Predefined Colors

Background Image