astebo fabrik made in austria - in use worldwide
Iso 9001:2015

Certifikace AQSIQ pro export tlakových zařízení do Číny

1. ledna 2004 vstoupily v platnost nové licenční podmínky pro vývoz tlakových nádob. Prostřednictvím účasti Číny v mezinárodních obchodních dohodách (WTO), mimo jiné nový systém licencí pro speciální dovážené zboží zavedeno také pro parní kotle a tlakové nádoby. Na právním základě „Nařízení o dozoru nad bezpečností zvláštních zařízení“ ze dne 19. února 2003 nový orgán „Obecná správa inspekce dozoru nad kvalitou a karanténa P.R.C.“ (AChina MapQSIQ), která za tímto účelem vydala „nařízení o správě dohledu nad výrobou kotlů a tlakových nádob“. Toto nařízení definuje pravidla pro udělování licencí a vstoupilo v platnost dne 1.1. Platí v roce 2004. Současně se staly neplatnými předchozí licenční ustanovení „Regulace dovozního systému kvality a bezpečnosti tlakových nádob pro tlakové nádoby“ ze dne 29. září 1993. Během procesu licencování musí výrobce prokázat, že je schopen zajistit dodávku v souladu s „Požadavky na licencování výroby kotlů a tlakových nádob“ v souladu s tam uvedenými bezpečnostními požadavky. Tato licence mu dává právo dovážet odpovídající výrobky do Čínské lidové republiky.

  • Věřitel: Ministerstvo hospodářství Číny
  • Datum: květen 2019
  • Platí do: listopadu 2022
  • Osvědčení: Zobrazit zde

Style Selector

Layout Style

Predefined Colors

Background Image