astebo fabrik made in austria - in use worldwide
Iso 9001:2015

2014/68/EU Modul H1

Директива 2014/68 / ЕУ Европског парламента и Савета од 15. маја 2014. о усклађивању законских одредби држава чланица у вези са пружањем опреме под притиском на тржишту (на немачком као Директива о опреми под притиском (ДГРЛ), на енглеском као Директива о опреми под притиском (ПЕД) наведен) утврђује захтеве за опрему под притиском која се ставља на тржиште у оквиру Европског економског простора (ЕЕА). Објављен је у Службеном листу Европске уније Л 189 од 27. јуна 2014. године, стр. 164 и заменио је претходну Директиву 97/23 / ЕЦ 19. јула 2016.

  • Поверилац: ТУЕВ СУЕД
  • Датум: март 2020
  • МодВалид до: марта 2023
  • Потврда: погледај овде

 

Добити понуду

Style Selector

Layout Style

Predefined Colors

Background Image