astebo fabrik made in austria - in use worldwide
Iso 9001:2015

2014/68/EU Modul H1

Direktiva 2014/68 / EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. maja 2014 o uskladitvi zakonskih določb držav članic glede zagotavljanja tlačne opreme na trgu (v nemščini kot Direktiva o tlačni opremi (DGRL), v angleščini kot Direktiva o tlačni opremi (PED) določa zahteve za tlačno opremo, ki se daje v promet v Evropskem gospodarskem prostoru (EGP). Objavljen je bil v Uradnem listu Evropske unije L 189 27. junija 2014, str. 164, 19. julija 2016 pa je nadomestil prejšnjo Direktivo 97/23 / ES.

  • Upnik: TUEV SUED
  • Datum: marec 2020
  • ModValid do: marec 2023
  • Potrdilo: pogled tukaj

 

Pridobite ponudbo

Style Selector

Layout Style

Predefined Colors

Background Image