astebo fabrik made in austria - in use worldwide

Identita a vízia

target 3535310 1280

Astebo gmbh je stredne veľký výrobca systémov škrupinových kotlov s kombinovanou odbornosťou v oblasti plánovania a výroby z Rakúska, uznávaný v mnohých priemyselných odvetviach. Vďaka inovatívnym koncepciám riešenia špecifickým pre zákazníka pre komerčné a priemyselné aplikácie parných a teplovodných kotlov astebo gmbh robí dojem know-how, flexibilitou a nasadením svojich zamestnancov. Spoločnosť Astebo GmbH sa vždy snaží prispieť k maximálnej energetickej účinnosti a dostupnosti pri vývoji, výrobe a servise kotlových systémov, a tým sa aktívne podieľať na dosahovaní globálnych klimatických cieľov.

Astebo gmbh

  • má poslanie vždy sa usilovať o to, čo je fyzicky uskutočniteľné a ekonomicky uskutočniteľné z hľadiska efektívnosti, dostupnosti a pohodlia jej produktov a služieb
  • sleduje víziu stanovenia nových štandardov energetickej účinnosti, dostupnosti a pohodlia na trhu s kotlami
  • si kladie za cieľ stať sa technicky a kvalitatívne vynikajúcim výrobcom kotlov

Style Selector

Layout Style

Predefined Colors

Background Image