astebo fabrik made in austria - in use worldwide
Iso 9001:2015

ISO 31000:2018

ISO 31000: 2018 je norma ISO, ktorá sa zaoberá riadením rizika. Norma definuje pokyny, ktoré popisujú zvládanie rizík v organizácii. Konkrétne uplatňovanie týchto pokynov je možné prispôsobiť pre každú spoločnosť v jej konkrétnom prostredí. Norma poskytuje veľmi všeobecný prístup, ktorý nie je špecifický pre dané odvetvie alebo odvetvie a je zároveň použiteľný pre akýkoľvek typ rizika. Normu je možné navyše používať počas celého životného cyklu spoločnosti a možno ju implementovať na všetkých úrovniach spoločnosti a v rozhodovacom procese.

  • Akreditátor: WIFI Rakúskej obchodnej komory
  • Dátum: október 2018
  • Platné do: mája 2021
  • Osvedčenie: zobraziť tu

 

Získajte ponuku

Style Selector

Layout Style

Predefined Colors

Background Image