astebo fabrik made in austria - in use worldwide
Iso 9001:2015

2014/68/EU Modul H1

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/68 / EÚ z 15. mája 2014 o harmonizácii právnych ustanovení členských štátov týkajúcich sa poskytovania tlakových zariadení na trhu (v nemčine ako smernica o tlakových zariadeniach (DGRL), v angličtine ako smernica o tlakových zariadeniach (PED) špecifikuje) špecifikuje požiadavky na tlakové zariadenia, ktoré sa majú uviesť na trh v rámci Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP). Bolo uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie L 189 z 27. júna 2014, s. 164 a nahradilo predchádzajúcu smernicu 97/23 / ES 19. júla 2016.

  • Veriteľ: TUEV SUED
  • Dátum: marec 2020
  • ModValid do: marca 2023
  • Osvedčenie: zobraziť tu

 

Získajte ponuku

Style Selector

Layout Style

Predefined Colors

Background Image