astebo fabrik made in austria - in use worldwide
Iso 9001:2015

ISO 31000:2018

ISO 31000: 2018 to norma ISO dotycząca zarządzania ryzykiem. Norma definiuje wytyczne opisujące sposób postępowania z ryzykiem w organizacji. Konkretne zastosowanie tych wytycznych można dostosować dla każdej firmy w jej specyficznym środowisku. Standard zapewnia bardzo ogólne podejście, które nie jest specyficzne dla branży ani sektora, a jednocześnie ma zastosowanie do każdego rodzaju ryzyka. Ponadto standard może być stosowany przez całe życie firmy i może być wdrażany na wszystkich szczeblach firmy, a także w procesie podejmowania decyzji.

  • Akredytor: WIFI Austriackiej Izby Handlowej
  • Data: październik 2018 r
  • Ważne do: maja 2021
  • Certyfikat: zobacz tutaj

 

Uzyskaj ofertę

Style Selector

Layout Style

Predefined Colors

Background Image