astebo fabrik made in austria - in use worldwide
Iso 9001:2015

2014/68/EU Modul H1

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/68 / UE z dnia 15 maja 2014 r. W sprawie ujednolicenia przepisów prawnych państw członkowskich dotyczących dostarczania urządzeń ciśnieniowych na rynek (w języku niemieckim jako dyrektywa dotycząca urządzeń ciśnieniowych (DGRL), w języku angielskim jako dyrektywa w sprawie urządzeń ciśnieniowych (PED) określone) określa wymagania dotyczące urządzeń ciśnieniowych, które mają być wprowadzone do obrotu na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Został opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej L 189 z dnia 27 czerwca 2014 r., Str. 164 i zastąpił poprzednią dyrektywę 97/23 / WE w dniu 19 lipca 2016 r.

  • Wierzyciel: TUEV SUED
  • Data: marzec 2020 r
  • Mod Ważne do: marca 2023 r
  • Certyfikat: oglądaj tutaj

 

Uzyskaj ofertę

Style Selector

Layout Style

Predefined Colors

Background Image