astebo fabrik made in austria - in use worldwide
Kesselsteuerung

Ontwikkeling en implementatie van ketelregeling

Wij ontwikkelen en implementeren elektronische ketelsturingen volgens de huidige stand van de wetenschap en technologie en ook volgens uw speciale wensen.

 

Vraag nu advies

Interactieve controle
of autom. Bedrijf.

Om de ketel veilig te laten starten, moeten alle systeemfouten worden erkend en moet de hoofdschakelaar geopend zijn. De ketel kan dan in werking worden gesteld en alle componenten gaan automatisch naar de automatische modus. Alle parameters voor een veilige werking worden automatisch behouden in de automatische modus.

Kesselsteuerung

Emissiecontrole en optimale veiligheid

We besteden bijzondere aandacht aan de veiligheid en uw gebruiksgemak bij het bedienen van het ketelsysteem. We bereiken de gelijktijdige naleving van bedrijfsparameters (brandstofverbruik, efficiëntie, enz.) En normatieve specificaties (emissies) in automatische reguliere werking door onze uitgebreide knowhow op het gebied van procestechniek en onze flexibiliteit met betrekking tot uw vereisten.

Kesselsteuerung

Schone werking.
zonder vreemde materie.

Het automatisch afblaassysteem verwijdert de vreemde stoffen die zich tijdens de normale werking van ketelsystemen ophopen uit de ketel. Hiertoe wordt de spuiklep met tussenpozen geopend en worden de vreemde stoffen door een kortstondige grote volumestroom meegevoerd en afgevoerd.

Indicatieve intelligentie.
elektronisch gecontroleerd.

Als er een storing in behandeling is of als er een bericht wordt gegeven, verschijnt er een indicator die aangeeft hoeveel berichten er momenteel in behandeling zijn. Alle informatie en storingen worden weergegeven in het bevolkingsregister. Informatie wordt alleen gebruikt om informatie te geven over de huidige bedrijfsstatus van het systeem. Bij een storing is daarentegen een dwangmaatregel vereist: de automatische ontziltingsregeling voorkomt dat de geleidbaarheid van het ketelwater wordt overschreden. De onzuiverheden die tijdens normaal bedrijf in het ketelwater ontstaan, worden specifiek afgescheiden om de vooraf ingestelde geleidbaarheid te behouden.

Kesselsteuerung
Kesselsteuerung

Bedrijfsdruk en belastingsniveaus

De regeling via "belastingsniveaus" wordt gebruikt bij oliebranders en de oliebrander werkt puur als drempelschakelaar. Als de werkdruk onder de betreffende bijbehorende waarde daalt, wordt het volgende belastingsniveau aangevraagd.

Regelklep

Via de voedingswaterregelklep wordt continu water in de ketel geleid. De hoeveelheid toegevoerd water is evenredig met de stoomproductie.

Kesselsteuerung
Kesselsteuerung

Modulerende brander

Voor een zuinige werking van de ketel wordt het condensaat dat ontstaat bij het afkoelen van de stoom teruggevoerd naar de stoomgenerator, aangezien het ontzilt en reeds voorverwarmd is.

De stoomproductie die de verbruikers nodig hebben, wordt geregeld door de brander. De branderregeling kan op twee manieren worden gedaan. De "modulerende" branderautomaat wordt gebruikt bij gasbranders. Als de druk in het stoomsysteem onder de ingestelde streefwaarde komt, wordt het brandervermogen verhoogd door middel van PID-regeling. Als het verder stijgt, wordt het brandervermogen verminderd.

Kesselsteuerung

meer bedieningselementen

Naast de als voorbeeld beschreven bedieningselementen wordt in een ketelregeling rekening gehouden met andere regelparameters, zoals hoofdstoomklep, verswatertoevoer, verbrandingskamerdruk, toevoerwaterinjectie, etc.

Style Selector

Layout Style

Predefined Colors

Background Image