astebo fabrik made in austria - in use worldwide
Iso 9001:2015

DGG §51

Ընկերությունն ունի հետևյալ պահանջները
- հարմարություններ, որոնք թույլ են տալիս համապատասխան և գերժամանակակից արտադրություն և ստուգում,
- որակի ապահովում, որն ապահովում է նյութերի մշակումը և ստուգումը `համաձայն տեխնիկական կանոնների,
- իրավասու վերահսկող և տեսչական անձնակազմ:
Դիմումի շրջանակը կարելի է գտնել մեր թիվ 725146101 -RSa զեկույցում:

  • Պարտատեր ՝ TUV SUED
  • Ամսաթիվ ՝ 2020 թվականի ապրիլ
  • Ուժի մեջ է մինչև 2023 թ. Մարտ
  • Ատեստատ: դիտել այստեղ

 

Ստացեք առաջարկ

 

Style Selector

Layout Style

Predefined Colors

Background Image