astebo fabrik made in austria - in use worldwide
Iso 9001:2015

2014/68/EU Modul H1

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/68 / EU, annettu 15 päivänä toukokuuta 2014, jäsenvaltioiden painelaitteiden markkinoille saattamista koskevien säännösten yhdenmukaistamisesta (saksaksi painelaitedirektiivinä (DGRL), englanniksi painelaitedirektiivinä (PED) määritellään) määritellään vaatimukset painelaitteille, jotka saatetaan markkinoille Euroopan talousalueella (ETA). Se julkaistiin Euroopan unionin virallisessa lehdessä L 189, 27. kesäkuuta 2014, s.164 ja korvasi edellisen direktiivin 97/23 / EY 19. heinäkuuta 2016.

  • Luotonantaja: TUEV SUED
  • Päivämäärä: maaliskuu 2020
  • ModValid: maaliskuun 2023 saakka
  • Todistus: hatso täältä

 

Hanki tarjous

Style Selector

Layout Style

Predefined Colors

Background Image