astebo fabrik made in austria - in use worldwide
Iso 9001:2015

2014/68/EU Modul H1

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/68 / EU af 15. maj 2014 om harmonisering af medlemsstaternes lovbestemmelser vedrørende levering af trykbærende udstyr på markedet (på tysk som trykudstyrsdirektiv (DGRL), på engelsk som trykudstyrsdirektiv (PED) specificeret) specificerer kravene til trykbærende udstyr til markedsføring inden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS). Den blev offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende L 189 den 27. juni 2014, s. 164 og erstattede det tidligere direktiv 97/23 / EF den 19. juli 2016.

  • Kreditor: TUEV SUED
  • Dato: Marts 2020
  • ModValid indtil: marts 2023
  • Certifikat: se her

 

Få et tilbud

Style Selector

Layout Style

Predefined Colors

Background Image