astebo fabrik made in austria - in use worldwide
Iso 9001:2015

2014/68/EU Modul H1

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/68 / EU ze dne 15. května 2014 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se poskytování tlakových zařízení na trhu (v němčině jako směrnice o tlakových zařízeních (DGRL), v angličtině jako směrnice o tlakových zařízeních (PED) uvedeno) specifikuje požadavky na tlaková zařízení, která mají být uvedena na trh v Evropském hospodářském prostoru (EHP). Bylo zveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie L 189 ze dne 27. června 2014, s. 164 a dne 19. července 2016 nahradilo předchozí směrnici 97/23 / ES.

  • Věřitel: TUEV SUED
  • Datum: březen 2020
  • ModValid do: března 2023
  • Osvědčení: zobrazit zde

 

Získejte nabídku

Style Selector

Layout Style

Predefined Colors

Background Image