astebo fabrik made in austria - in use worldwide
Iso 9001:2015

RTN - RosTekhNadzor

RTN е съкращението за RosTekhNadzor (руски НАДЗОР, преведено "Мониторинг") и означава руски стандарти. RTN одобренията се изискват за опасни производствени процеси като Б. по време на запалими или потенциално експлозивни процеси, използването на свързани аксесоари и всички други процеси, които биха могли да застрашат човешкото здраве и околната среда. Одобрението на RTN е разрешение за използване на машини и продукти с посочените по-горе свойства.

  • Кредитор: Руската търговска федерация
  • Дата: януари 2012 г.
  • Важи до допълнително известие
  • Сертификат: Вижте тук

 

Вземете оферта

Style Selector

Layout Style

Predefined Colors

Background Image