astebo fabrik made in austria - in use worldwide
Iso 9001:2015

ÖNORM S 2450 Разрешение за сигурност на обекта

В международен план се изискват т. Нар. „Сертификати за разрешаване на безопасността“ (международен термин „Разрешение за сигурност на обекта“, накратко „FSC“) от изпълнителите за определени поръчки, особено ако са свързани с класифицирана от държавата информация. Те представляват държавно потвърждение, че компанията може да предложи достатъчна защита за класифицирана информация. ÖNORM S 2450 „Работа с класифицирана информация - изисквания за защита на класифицирана информация“ от 1 май 2014 г. формира основата за такива проверки.

  • Акредитор: Агенция за национална сигурност Австрия
  • Дата: в процес на изпълнение
  • Важи до: до допълнително известие
  • Сертификат: в процес

 

Вземете оферта

 

Style Selector

Layout Style

Predefined Colors

Background Image