astebo fabrik made in austria - in use worldwide
Iso 9001:2015

ÖNORM A 2050

В допълнение към изискванията на правото на Общността и националните закони за обществени поръчки, ÖNORM

2050 г. една от основите за ежедневната практика на обществените поръчки в общинския сектор. За да отговори на спешната необходимост от хармонизация и изискванията на ежедневните търгове, ÖNORM A 2050 беше преразгледана от компетентната комисия по технически стандарти на Австрийския институт по стандартизация и стартирана на 1.3.2000.

  • Акредитор: Auftargnehmerkataster Австрия
  • Дата: декември 2015 г.
  • Важи до: до допълнително известие
  • Сертификат: вижте тук

 

Вземете оферта

Style Selector

Layout Style

Predefined Colors

Background Image