astebo fabrik made in austria - in use worldwide
Iso 9001:2015

ISO 9001:2015

Сертифицирането е процедура за доказване на съответствие с определени изисквания. Стандартът ISO 9001 определя изисквания, които трябва да бъдат изпълнени при внедряване на общопризната система за управление на качеството във вашата компания. Като част от сертифициране по ISO 9001 е доказано, че във вашата компания са изпълнени всички изисквания, определени в стандарта ISO 9001. По този начин можете обикновено да докажете на своите клиенти и доставчици, че успешно и напълно сте внедрили система за управление на качеството, базирана на стандарта ISO 9001 във вашата компания. Сертифицирането по ISO 9001 се извършва от независима сертифицираща компания, за да се гарантира независимото потвърждение на цялостното изпълнение на всички изисквания на ISO 9001 и се извършва въз основа на одит, при който всички области, засегнати от ISO 9001, се разглеждат внимателно.

  • Акредитор: качествена Австрия
  • Дата: април 2019 г.
  • Валиден до: април 2022 г.
  • Сертификат: вижте тук

 

Вземете оферта

Style Selector

Layout Style

Predefined Colors

Background Image