astebo fabrik made in austria - in use worldwide
Iso 9001:2015

ISO 31000:2018

ISO 31000: 2018 е ISO стандарт, който се занимава с управление на риска. Стандартът дефинира насоки, които описват обработката на рисковете в дадена организация. Конкретното приложение на тези насоки може да бъде персонализирано за всяка компания в нейната специфична среда. Стандартът предоставя много общ подход, който не е специфичен за индустрията или сектора и в същото време е приложим за всякакъв вид риск. В допълнение, стандартът може да се използва през целия жизнен цикъл на една компания и може да се прилага на всички фирмени нива и в процеса на вземане на решения.

  • Акредитор: WIFI на Австрийската търговска камара
  • Дата: октомври 2018 г.
  • Валиден до: май 2021 г.
  • Сертификат: вижте тук

 

Вземете оферта

Style Selector

Layout Style

Predefined Colors

Background Image