astebo fabrik made in austria - in use worldwide
Iso 9001:2015

ISO 27001: Личен сертификат ISMS мениджър и ISMS одитор

Международният стандарт ISO / IEC 27001 Информационни технологии - Техники за сигурност - Системи за управление на информационната сигурност - Изискванията определят изискванията за създаването, внедряването, поддръжката и непрекъснатото подобряване на документирана система за управление на информационната сигурност, отчитайки контекста на дадена организация. Освен това стандартът съдържа изисквания за оценка и третиране на рисковете за информационна сигурност в зависимост от индивидуалните нужди на организацията. Вземат се предвид всички видове организации (например търговски дружества, правителствени организации, организации с нестопанска цел). Стандартът също е публикуван като DIN стандарт и е част от семейството ISO / IEC 2700x.

  • Акредитор: TÜV Австрийска академия
  • Дата: юни 2020 г.
  • Валиден до: декември 2022 г.
  • Сертификат:hижте тук

Вземете оферта

Style Selector

Layout Style

Predefined Colors

Background Image