astebo fabrik made in austria - in use worldwide

Правим пара. Повече от 40 години.

Началото на astebo gmbh датира от 1976 г., когато компанията HOVAL създава производствено съоръжение за специални парни котли в Marchtrenk (Горна Австрия).

30 години по-късно, през 2006 г., това специално подразделение на парни котли е поето от австрийски производител на инсталации и интегрирано в строителната компания на завода като astebo (австрийски парни котли) gmbh.

След още 14 години astebo gmbh беше позициониран независимо през 2020 г. като независима средно голяма компания в изграждането на парни котли под формата на „управленско изкупуване“ от австрийските инвеститори.

С инвестиции в производствени машини и развитие на персонала стратегическите възможности на astebo gmbh трябва да бъдат допълнително укрепени и разширени, особено в областта на специалните приложения, за да могат да отговарят оптимално на индивидуалните изисквания на нашите клиенти.

 

Style Selector

Layout Style

Predefined Colors

Background Image