astebo fabrik made in austria - in use worldwide
Iso 9001:2015

AD 2000 Merkblatt HP 0 / HP 100 R / EN 13445 // EN 13480 / EN 12952 // EN 12953

По този начин Astebo gmbh има изисквания за заваряване за производството на съоръжения под налягане
Доказана е Директива за съоръжения под налягане 2014/68 / EU-PED 2014/68 / EU. Компанията разполага със следните съоръжения, които са подходящи и са най-съвременни
Производството и инспекцията позволяват осигуряване на качеството, което осигурява обработка и инспекция на материалите в съответствие с техническите правила, компетентен надзорен и инспекционен персонал.
Обхватът на приложение може да бъде намерен в нашия доклад № 725146101 -RSa.

  • Кредитор: TUV SUED
  • Дата: април 2020 г.
  • Валиден до: март 2023 г.
  • Сертификат: вижте тук

 

Вземете оферта

Style Selector

Layout Style

Predefined Colors

Background Image