astebo fabrik made in austria - in use worldwide
Iso 9001:2015

2014/68/EU Modul H1

Директива 2014/68 / ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. за хармонизиране на правните разпоредби на държавите-членки относно предоставянето на оборудване под налягане на пазара (на немски като Директива за оборудването под налягане (DGRL), на английски като Директива за оборудване под налягане (PED) уточнява) определя изискванията за оборудване под налягане, което да бъде пуснато на пазара в рамките на Европейското икономическо пространство (ЕИП). Той беше публикуван в Официален вестник на Европейския съюз L 189 от 27 юни 2014 г., стр. 164 и замени предишната Директива 97/23 / ЕО на 19 юли 2016 г.

  • Akkrediteur: TUEV SUED
  • Datum: Maerz 2020
  •  ModGültig bis: Maerz 2023
  • Zertifikat:hier ansehen

 

Angebot einholen

Style Selector

Layout Style

Predefined Colors

Background Image